Google Analytics
Problematika nejen Google Analytics...

Rakouský a francouzský úřad pro ochranu osobních údajů (Datenschutzbehörde a Commission nationale de l'informatique et des Libertés) letos rozhodly, že používání služby Google Analytics není v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)..

Číst dál
Incident response
Nejdůležitější tipy pro prevenci porušení bezpečnosti dat

Rostoucí výskyt kybernetických incidentů a zvyšující se povědomí veřejnosti o nich zaměřuje pozornost na úniky dat a na to, jak se s takovým útokem organizace vypořádávají. Přijetí opatření k prevenci a řešení porušení zabezbečení dat může snížit nepříznivý dopad úniku dat a zmírnit potenciální ztrátu reputace, kterou může takový incident způsobit..

Číst dál
Email marketing
Email marketing bez souhlasu?

Belgický orgán pro ochranu osobních údajů rozhodl, že podle GDPR u direct marketingu prostřednictvím e-mailu nemusí být vyžadován souhlas subjektu údajů. Stále je však nutné subjekt údajů informovat podle článku 14 GDPR nejpozději při prvním kontaktu.

Číst dál
CCTV gas station
Uplatnění práva přístupu u kamerového systému

Chorvatský úřad pro ochranu údajů (AZOP) uložil energetické společnosti pokutu ve výši přibližně 120 000 EUR za porušení čl. 15 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť neposkytla kamerové záznamy, které si subjekt údajů vyžádal.

Číst dál