Biometrie - otisky prstů
Ani Dánové nemohou používat Google Analytics bez souhlasu

Dánský dohledový orgán pro ochranu osobních údajů rozhodl, že správce porušil čl. 5 odst. 1 písm. a) GDPR tím, že používal nikoli jednu, ale dvě platformy pro správu souhlasů, a tím nezískal platný souhlas podle čl. 4 odst. 11 GDPR. Kromě toho rozhodl, že správce se při zpracování pro statistické účely nemůže odvolávat na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Číst dál
APDCAT
Španělé kárali město za nevhodné použití WhatsApp

Katalánský úřad pro ochranu osobních údajů udělil pokárání městské radě za vytvoření skupiny v aplikaci WhatsApp, která umožňovala účastníkům vidět jména, telefonní čísla a profilové fotografie ostatních účastníků, aniž by byla zohledněna zásada ochrany osobních údajů již od návrhu a aniž by byly řádně poskytnuty informace požadované článkem 13 GDPR..

Číst dál
Biometrie - otisky prstů
Výtka španělského úřadu za biometrii

Španělský úřad pro ochranu údajů udělil stavební společnosti výtku za porušení článku 35 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, protože při zavádění systému registrace biometrických otisků prstů za účelem monitorování zaměstnanců neprovedla posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Číst dál
JO Bonus club
Rakouský dohledový orgán a soud k věrnostnímu programu

Rakouský Spolkový správní soud (BVwG) vyhověl odvolání proti rozhodnutí o předběžné otázce vydanému vnitrostátním úřadem pro ochranu údajů. Ten původně shledal, že společnost, která provozovala věrnostní program Rewe (Billa, Bipa, Penny, Adeg), OMV a dalších devíti partnerů, nezískala k takovému zpracování platný souhlas, ale soud rozhodl, že měla zvážit, zda se zpracování může zakládat na oprávněném zájmu, a nikoli na souhlasu.

Číst dál