Ochrana důvěrnosti osobních údajů při kontaktování správce jménem jiné osoby

Jedním z problémů, s nimiž se lze pravidelně setkat, je nespokojenost fyzických osob v situaci, kdy má dojít ke kontaktování správce jménem někoho jiného. Běžnou reakcí, se kterou se může subjekt údajů setkat, je sdělení, že správce bude jednat pouze přímo s majitelem účtu, nebo správce požaduje poskytnutí velmi vysokých standardů prokazujících, že jednají jménem držitele účtu. I když zde existuje celá řada faktorů, jak v oblasti povinností ochrany osobních údajů (jako je bezpečnost a důvěrnost), tak i dalších možných zákonných povinností, může organizace v pozici správce k takové situaci zaujmout rozumný a odpovídající přístup.

Číst dál
Google Analytics se připravuje na život po cookies

Vzhledem k tomu, že se změnilo chování spotřebitelů a došlo k posunu i v očekávání ohledně ochrany soukromí - a operační systémy se spolu s prohlížeči tomu přizpůsobily - věk cookies jako prostředku sledování (trackování) chování uživatelů se chýlí ke konci. Málokoho z uživatelů to bude mrzet, ale inzerenti a obchodníci se obávají toho, jak se tato změna promítne do jejich prodejů a zisků.

Číst dál