CCTV gas station
Uplatnění práva přístupu u kamerového systému

Chorvatský úřad pro ochranu údajů (AZOP) uložil energetické společnosti pokutu ve výši přibližně 120 000 EUR za porušení čl. 15 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť neposkytla kamerové záznamy, které si subjekt údajů vyžádal.

Číst dál