Evropský soudní dvůr k One-Stop-Shopu

Za určitých podmínek může vnitrostátní dozorový úřad uplatnit svou pravomoc předložit jakékoli údajné porušení GDPR u soudu členského státu, i když tento orgán není hlavním dozorovým orgánem, pokud jde o toto zpracování.

Číst dál