Islandský úřad nařizuje odstranění příspěvku na Facebooku porušujícího GDPR
Island: odstranění příspěvku na Facebooku
Island: odstranění příspěvku na Facebooku

Islandský úřad pro ochranu osobních údajů nařídil uživateli Facebooku (i v tomto případě správci údajů) odstranit z platformy sociálních médií příspěvek, který představoval zpracování v rozporu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

  Uživatel Facebooku (správce údajů), zveřejnil fotografie a policejní zprávy, které byly součástí vyšetřovacího spisu trestního případu, včetně citlivých údajů o subjektu údajů, v příspěvku na svém profilu na Facebooku, v němž vyjádřil svůj názor na případ.

  Subjekt údajů, který byl v trestním řízení obětí nebo svědkem, podal stížnost islandskému úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Uživatel ve svém podání uvedl, že osobní údaje subjektu údajů nezpracovává, protože pouze vyjádřil svůj názor na případ a že na toto jednání se vztahuje základní svoboda projevu.

  Stanovisko

  Na jedné straně se úřad v rámci předběžné poznámky domníval, že obecně nemá pravomoc rozhodovat ve věcech týkajících se svobody projevu, a proto nemohl zaujmout stanovisko k samotnému textu příspěvku, neboť ten představuje vyjádření názoru uživatele. Podle úřadu je na soudech, aby posoudily rozsah této svobody a posoudili ji s právem na ochranu údajů podle islandské ústavy a článku 10 EÚLP.

  Na druhou stranu se však úřad pro ochranu osobních údajů považoval za kompetentní rozhodnout o zpracování osobních údajů správcem.

  Poté, co konstatoval, že se použije GDPR, protože příspěvek byl přístupný všem uživatelům Facebooku a nepředstavoval zpracování pro soukromé účely, se úřad domníval, že uživatel je rovněž správcem údajů podle čl. 4 odst. 7 GDPR. Úřad  objasnil, že policejní spisy měly být utajeny a nemohl zjistit, jak se správce údajů k dokumentům dostal, protože s trestním případem nesouvisel.

  Úřad dále posuzoval zákonnost zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR a provedl vyvažování dotčených zájmů. Úřad měl za to, že vzhledem k tomu, že správce údajů nebyl účastníkem trestního vyšetřování ani neměl přístup k policejním spisům, nelze mít za to, že by jeho zájmy na zpřístupnění těchto informací mohly převážit nad zájmy subjektu údajů.

  Úřad proto rozhodl, že uživatel (správce údajů) jednal v rozporu s článkem 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a podle čl. 58 odst. 2 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů mu nařídil, aby do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí odstranil příspěvek ze svého profilu.

  Zdroj