ISMS Tools: Efektivní správa kybernetické bezpečnosti a compliance s NIS2
ISMS Tools
Analýza rizik

V dnešní digitální době je kybernetická bezpečnost nejen otázkou technologie, ale také správy a organizace. S rostoucím počtem kybernetických hrozeb a stále složitějšími regulačními požadavky je nezbytné mít nástroj, který dokáže efektivně řídit všechny aspekty kybernetické bezpečnosti. Představujeme vám ISMS Tools, komplexní softwarový nástroj navržený právě pro pro správu agendy kybernetické bezpečnosti, compliance s NIS2 a novelou zákona o kybernetické bezpečnosti (ZkB).

Co je ISMS Tools?

ISMS Tools je softwarový nástroj, který byl vytvořen s cílem pomoci organizacím ve správě agendy kybernetické bezpečnosti a zajištění compliance se směrnicí NIS2. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval komplexní přehled o všech aktivitách spojených s kybernetickou bezpečností, od primárních až po podpůrné aktivity.

Hlavní funkce a vlastnosti:

  1. Správa aktiv: Nástroj umožňuje organizacím sledovat primární a podpůrná aktiva související s kybernetickou bezpečností. Tato funkce umožňuje uživatelům získat kompletní přehled o svých bezpečnostních opatřeních a snadno je aktualizovat nebo doplňovat.
  2. Analýza rizik: Identifikace a hodnocení rizik jsou klíčovými kroky k posouzení a minimalizaci potenciálních hrozeb. ISMS Tools umožňuje sestavit podrobnou analýzu rizik, včetně identifikace potenciálních hrozeb a zranitelností. Tímto způsobem můžete snadno identifikovat a řešit klíčová rizika pro vaši organizaci a modelovat různá řešení.

  3. Hodnocení dodavatelů: Spoléhání na důvěryhodné dodavatele je klíčové pro zajištění bezpečnosti dodávaných služeb a produktů. S tímto nástrojem můžete provádět důkladné hodnocení vašich dodavatelů z hlediska kybernetické bezpečnosti, což je klíčové pro zajištění bezpečnosti celého dodavatelského řetězce.

  4. Business impact analýza: BIA je důležitou součástí správy kontinuity podnikání. ISMS Tools pomáhá organizacím provádět BIA, identifikovat kritické oblasti a navrhnout odpovídající plány pro obnovení činnosti po incidentu. Pochopte, jaké dopady by mohly mít různé kybernetické hrozby na vaše podnikání, a připravte se na ně.

  5. Evidenci aplikací: Nástroj nabízí funkcionalitu pro evidenci aplikací spolu s logovacími, autorizačními a bezpečnostními koncepty. Tato evidenční funkce pomáhá organizacím udržovat přehled o všech softwarových aplikacích, které používají, a jejich bezpečnostních opatřeních. ISMS Tools nabízí možnost vést kvalitní a přehlednou evidenci všech aplikací a IT systémů včetně jejich bezpečnostního skóringu.

  6. Export do šablon: Všechna data lze snadno exportovat do wordovských a excelovských šablon pro další zpracování a sdílení. To usnadňuje sdílení a prezentaci získaných informací uvnitř organizace nebo při auditech a inspekcích třetími stranami. Díky tomu lze snadno prokázat soulad s požadavky směrnice NIS2 a dalšími relevantními právními předpisy.

  7. Kompatibilita s legislativou: Nástroj je plně v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti, což zajišťuje, že vaše organizace bude vždy splňovat všechny regulační požadavky. Novela zákona o kybernetické bezpečnosti klade na organizace povinnosti a standardy, jejichž cílem je zajistit ochranu kritických informačních infrastruktur. ISMS Tools je navržen s ohledem na tyto požadavky a pomáhá organizacím splnit přísná kritéria kybernetické bezpečnosti, NIS2 a ZkB.

Závěr

ISMS Tools je výkonný softwarový nástroj, který organizacím umožňuje správu agendy kybernetické bezpečnosti a dodržování směrnice NIS2. S jeho funkcemi pro správu aktiv, analýzu rizik, hodnocení dodavatelů a dalšími klíčovými prvky poskytuje uživatelům nástroje potřebné k zajištění kybernetické bezpečnosti a souladu s přísnými normami. Díky jeho kompatibilitě s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti je ISMS Tools nepostradatelným partnerem pro organizace hledající efektivní řešení pro celkovou správu kybernetické bezpečnosti a to i vnávaznosti na požadavky kladené GDPR a legislativou na ochranu osobních údajů.

V dnešním rychle se měnícím kybernetickém prostředí je nezbytné mít nástroj, který vám pomůže zůstat krok napřed před hrozbami a zajišťuje, že vaše organizace je vždy v souladu s nejnovějšími regulačními požadavky. ISMS Tools je tím pravým řešením pro vaše potřeby v oblasti kybernetické bezpečnosti a compliance. 

Mám zájem o bližší informace a chci zdarma dárek k dokumentaci GDPR nebo ISMS