DPO Tools softwarový nástroj

Softwarový nástroj na správu agendy ochrany osobních údajů.

Za účelem správy dokumentace spojené s agendou ochrany osobních údajů jsme vytvořili online nástroj, sloužící ke správě dokumentů prokazujících soulad s požadavky na ochranu osobních údajů. Tento nástroj je nadále rozvíjen a přizpůsobován aktuálnímu stavu legislativy ve spolupráci s předními odborníky pro oblast ochrany osobních údajů.

Nástroj Vám umožní správu:

 • Katalogů(registrů) zpracování
 • Pozouzení vlivu – DPIA
 • Balanční testy
 • Analýzu rizik
 • Analýzu pro práva a svobody
 • Registr žádostí subjektů údajů
 • Registr Privacy Notice
 • Vzorové šablony směrnic
 • Dotazníky a formuláře
 • Incident management
 • Nápravná opatření
 • Retenční doby
 • Management souhlasů

a další....

 

Nástroj Vám dále umožní:

Přímý export dokumentů do Excelu, Wordu

 • Správu agendy pro více organizací
 • Klonování jednotlivých zpracování
 • Vytváření šablon směrnic a dalších dokumentů
 • Upozornění na časové milníky
 • Okamžité modelování analýzy rizik
 • Možnost nastavení vlastních vahnápravných opatření
 • Reporting o aktuálním stavu dokumentace
 • právních norem