Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti

Jeden z našich klientů "spadnul" pod zákon o kybernetické bezpečnosti. NÚKIB klientovi jednoho dne zaslal rozhodnutí, kde klientovi sdělil, že je provozovatelem základní služby a jím provozovaný informační systém, je informačním systémem základní služby. Následovalo několik desítek bodů odůvodňujících toto rozhodnutí

S klientem jsme následně projednali obsah implementace a postup Následovaly pohovory s odpovědnými osobami, analýza aktiv a firemních procesů, abychom získali podklady potřebné pro implementaci požadavků stanovených zákonem.

Následoval proces posouzení, definice potřeb, vytvoření směrnic a postupů na základě provedené analýzy rizik.

Na základě provedené analýzy a identifikování rizik pak následoval návrh technických a organizačních opatření snižujících případná rizika. Společnosti pomohla implementace nejen ke smysluplnému investování prostředků, ale také k "vyčištění" některých nepotřebných nebo rizikových procesů.

Závěrečná zpráva obsahovala kromě manažerského shrnutí také návrh opatření, postupů apod.