V KRÁTKOSTI o nás

V KRÁTKOSTI o nás

Společnost Acresia Consulting byla založena odborníky z oblasti ochrany dat, bezpečnosti a informačních technologií. Z původně zájmového spolku nadšenců pro kybernetickou bezpečnost se stala firma specializující se na oblast digitální bezpečnosti a ochrany dat.

Základním mottem, které nás všechny spojuje je vědomí, že "Knowledge is power". Jinými slovy víme, že klíčem jsou hluboké znalosti, dlouhodobá zkušenost a schopnost kombinovat.

Podívejme se na kyberprostor z většího nadhledu a dojdeme k závěru, že již nyní prožíváme jistou odlehčenější verzi vize, jakou nám nabídl George Orwell ve své knize "1984" nebo Aldous Huxley v románu "Brave New World". Data o našich životech jsou prakticky všude, v různé míře detailu a v různé míře zabezpečena. Jsme na počátku exponenciály, která letí vzhůru jako vystřelený šíp. Data nyní mají vyšší cenu než ropa.

Pokud si uvědomíte tuto reálnou skutečnost, podíváte se kousek dopředu, tak musíte cítit, že kybernetická bezpečnost se stává naprosto klíčovým prvkem naší budoucnosti. Nejbohatší společnosti světa jako Facebook, Google a další nezbohatli díky výrobě lepších automobilů, pěstování kvalitnějších plodin nebo výrobě levnější a ekologičtější elektřiny. Tyto nadnárodní obři zbohatli díky datům, které získali od nás, uživatelů jejich digitálních služeb. Tyto společnosti zbohatli z dat, která jim v naprosté většině dobrovolně odevzdáváme.

Společnost Juniper Research odhadla, že náklady na kybernetickou kriminalitu v roce 2019 přesáhly 2 biliony dolarů, tedy 46 trilionů korun. Kromě toho, že toto číslo je tak veliké, že je až nepředstavitelné, tak to znamená čtyřnásobné zvýšení oproti předchozím čtyřem rokům (The Future of Cybercrime & Security: Financial and Corporate Threats & Mitigation, zpráva Juniper Research Research). Očekává se, že kolektivní finanční náklady se v roce 2020 více než zdvojnásobí na 5 bilionů dolarů (Cyber Defense Magazine).

Další skutečností jsou skryté náklady spojené s kyber kriminalitou, které mohou představovat až 90% dopad z hlediska obchodu a firmy je pociťují až dva roky po prvním útoku nebo události. Jedná se zejména o odliv klientů z důvodu ztráty důvěry, poškození pověsti, ztráty podílu na trhu apod.

Kromě finančních škod způsobují hackerské útoky a nedostatečná bezpečnost digitálních dat a osobních údajů skutečně nevyčíslitelné škody narušením nebo zničením osobních životů mnoha lidí, profesních kariér i obchodních vztahů. Fyzické dopady těchto útoků mohou být obrovské - stačí si uvědomit hrozby v podobě pádu energetické sítě nebo zašifrovaných lékařských zpráv a údajů pacientů. Kybernetická válka již dávno probíhá, jen ji mnozí ještě nevidí

Naše společnost Acresia Consulting a zejména naši zaměstnanci a kolegové si plně uvědomují hrozící nebezpečí, proto jsme se rozhodli pro práci v tomto oboru. My víme, co děláme.