VĚDOMOSTI & ZNALOSTI

Jsme si zcela vědomi, že znalosti, vědomosti a zkušenosti jsou pro oblast kybernetické bezpečnosti naprostým základem. Kybernetická bezpečnost patří k oborům, kde nejen hloubka vědomostí, ale také schopnost rychle nové poznatky nasávat a následně je díky předchozím zkušenostem nově kombinovat, jsou základem úspěchu. Úspěchem však nemíníme náš osobní cíl, ale především bezpečnost našich klientů.

Vzdělání v oblasti digitální bezpečnosti a ochrany osobních údajů je klíčové. To je také důvodem, proč naši lidé věnují velké úsilí při vzdělávání a sledování nových trendů v oblastech kybernetické bezpečnosti.

Kromě reálných zkušeností, pracovníci společnosti Acresia Consulting získali například certifikáty jako Lead auditor ISO 27001, bezpečnost informací, Lead implementer ISO 27001, ochrana osobních údajů, osvědčení o etickém hackingu, Level 2 TOGAFu - enterprise architect, certifikaci pověřence pro ochranu osobních údajů a řadu dalších

Každá lidská bytost potřebuje kyslík, aby mohla dýchat a žít. Vzdělávání je nyní stejně důležité, protože dává lidem potřebné znalosti a dovednosti. Vzdělání je důležité pro lidi všech věkových skupin a nemá žádné omezení. Děti dosud potřebovali vzdělání, aby se naučily mluvit a psát. V současném světě však nejen děti, ale i dospělí potřebují vzdělání v oblasti počítačové gramotnosti. Mnohdy lidé ani netuší, co všechno se s jejich daty děje a jak jsou využívána nebo zneužívána.

Tato skutečnost nás vede k velkému důrazu na vzdělání nejen našich zaměstnanců a spolupracovníků, ale také na vzdělávání a zvyšování povědomí jak u našich klientů, tak široké veřejnosti

Vzdělávání je jednou ze základních potřeb člověka. Je také nezbytné pro jakýkoli druh rozvoje. Účelem vzdělávání je poučit jednotlivce a rozvinout jeho schopnosti až k samé hranici. Pomáhá nám rozlišovat mezi správným a špatným. Umožňuje nám v životě činit správná rozhodnutí a řádně plnit své povinnosti. Zušlechťuje naši mysl a vylepšuje naše smysly. Jedině tak může vzdělání skutečně odstranit temnotu nevědomosti, která nyní zastírá jako oblak mračna, kyberprostor.